ЗА ЕРЕСИТЕ Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света. 1 Йоан 4:1 ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БОЖИЕТО СЛОВО       Към съдържанието За контакти: eresi@mail.bg Ню Ейдж   Ню Ейдж (от английски New Age) е религията на Новия  световен ред. Тоя ред не е кой знае колко нов, защото и  Хитлер искаше да установи нов ред на земята, както и  Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин, Мао и техните  последователи, които бленуват за някакъв нов ред. Всеки диктатор идва в името на някакъв нов ред. Истината  е, че идва, за да унищожи свободата, която Бог е дал на  човеците и да наложи волята си чрез контрол посредством  неговия нов ред, като унищожи свободната воля на хората, за да ги накара насила да не се кланят на Бога, а нему да се поклонят. А като накара човеците да   му се поклонят, се надява, че ще стане бог. Лесно е да се досетим, кой стои зад всеки  диктатор... Създателите и лидерите на „Новата ера”, независимо от това, че са евреи или  неевреи, или не са чели или са забравили думите, записани в книгата Еклисиаст: „Каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави – няма нищо  ново под слънцето. Случва се да казват за нещо: „виж, на, това е ново“; но то е  било вече през вековете, що са били преди нас“ (Екл. 1:9,10).  Дейвид Спенглър (Шпенглър) в книгата си „Отраженията на Христос“ пише, че светлината,  която ни разкрива пътя към Христос идвала от Луцифер (сатана). Луцифер щял да ни  донесе последното посвещение, пред което занапред много хора щели да се изправят,  защото това било посвещаване в един Нов век.   С тия думи авторът ни предлага нова религия, която да бъде нещо като „светла тъмнина“  или „тъмна светлина“, „християнски сатанизъм“ или „сатанинско християнство“, и с това той се саморазкрива като антихрист. А такива като него е имало още преди две хиляди години. „Имало е и лъжепророци между народа, както и между вас ще има лъжеучители,  които ще вмъкнат пагубни ереси и, като се отричат от Господа, Който ги е  изкупил, ще навлекат върху си скорошна погибел“ (ІІ Петр. 2:1).  Основополагащ труд, „библия“ на движението Ню Ейдж, е „Раждането на Новата епоха“ от  Спенглър. На голяма почит са и творбите на Елена Блаватска „Разбулената Изида” и  „Тайната доктрина“. Също така книгата „Майтрея“ на Николай Рьорих, който описва новия  „месия“ на Ню Ейдж, обединител на всички сатанисти, окултисти, еретици, анархисти,  масони, илюминати и други тайни общества, слуги на Антихриста. Ако някой християнин иска да бъде приет в Ню Ейдж, той ще трябва да се откаже от вярата  си и в масонски храм, с окултна практика, да бъде посветен в луциферово посвещение. Албърт Пайк (1809–1891), върховният архиерей на масонството пише, че Луцифер бил бог.  Истинската и чиста философска религия била вярата в Луцифер, който уж бил бог на  светлината и бог на доброто. Добре е казал апостол Павел за такива като Пайк: „И не е за чудене: защото сам сатаната се преобразява в ангел на светлината,  та затова не е голяма работа, ако и служителите му се преобразят като  служители на правдата; но техният край ще бъде според делата им“ (ІІ Кор.  11:14,15).  Господ Иисус Христос ни разкрива истинският характер на лукавия: „Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си  беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога  говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата“ (Иоан. 8:44).  Иска му се на сатана отново да е преносител на светлината, ангел на зората и да бъде  подобен на Всевишния (Ис. 14:12-14), но ще му се случи това, което Бог му е отредил и е  записано в Божието слово: „а дяволът, който ги лъстеше, биде хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е  звярът и лъжепророкът; те ще бъдат мъчени денем и нощем вовеки веков“ (Откр.  20:10).  Ние знаем от Свещеното Писание Кой е светлината на света, щом Дейвид Спенглър и  Албърт Пайк не искат да разберат. „Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е  станало. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците. И  светлината в мрака свети, и мракът я не обзе“ (Иоан. 1:3-5).  „Пак им говори Иисус и рече: Аз съм светлината на света; който ме последва, той  не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота“ (Иоан. 8:12).  Много хора, включително и непросветени християни, които се увличат от идеите на Ню  Ейдж, не разбират, че се въвличат в окултизма. Всеки член на това окултно движение, който приеме доктрините му, се запечатва да служи на духа на антихриста. Повечето християни  не знаят изобщо за какво става въпрос, а това усложнява проблема за тяхното духовно  развързване и освобождаване от бесовете. Свещенослужителите също, поради незнание  или от страх да не бъдат преследвани от еретиците, избягват да разглеждат тези важни  въпроси от амвоните. Мнозина не разбират, че като практикуват различни окултни дейности, разрешават на  сатана да се промъква в мислите им, да променя съзнанието им и да разрушава духовната  им защита. Вярващи психолози предупреждават, че в състояние на транс, личността не е  способна да разсъждава, за да се предпази от лъжите на дявола. Сатана знае това и  задачата му е да докара личността в състояние, в което да не може да направи разлика  между доброто и злото, за да повярва, че доброто е зло, а злото – добро. Който повярва в  такава лъжа, лесно може да бъде измамен, че има добър окултизъм и добра (бяла) магия.  Истината е, че и двете са дело на дявола. Никой да не се заблуждава, че може да манипулира злите духовни сили, за да постигне  безболезнено и безпроблемно изключителни знания, хазартни печалби, положителни  успехи и промени в живота си. Истината е, че всеки, който се заеме с такава дейност, ще  бъде манипулиран и поробен от злите духове. Приемането на наркотици, като ЛСД и хероин е средство, с което се постига промяна на  съзнанието и отваряне на личността за демоничните сили, които са скрити зад  наркотичната зависимост. Същото е и при алкохолната зависимост и при никотиновата  зависимост. Някои са зависими и от трите демона. Който вярва в прераждания, в изменено  състояние на съзнанието, може да „срещне” някой „водач”, който да му се представи за  „възвишен учител”, усъвършенствал се през десетки и стотици прераждания, а в  действителност да е зъл демон. Всеки, който променя състоянието на съзнанието си чрез окултни практики, си играе с  огъня. Той нарушава свръхестествената защита, поставена му от Бога, и отваря врата за  човекоубиеца сатана. Гари Ка в книгата си „По пътя към глобалната окупация” твърди, че движението Ню Ейдж е  тясно свързано и ръководено от масонството (с.83-111). И на едните и на другите им е  разрешено да проповядват за Библията и Бог, но им е забранено да произнасят името на  Господ Иисус Христос. Много често разбирам, че някои хора са масони, еретици или  окултисти, защото не могат да нарекат Иисус Христос Господ. Сънувах сън, в който видях възцаряването на Антихриста. Този, който ме водеше каза:  „Масоните ще го възцарят.“   „Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда  гневът Божий върху синовете на неверието; и тъй, не ставайте техни  съучастници... “ (Еф. 5:6-13).   На масоните делата явни ли са или се крият в тъмнината? Или си вярват, че тъмнината и  светлината, доброто и злото, любовта и омразата са като братя близнаци Ян и Ин, като  положителната и отрицателната енергия, които преминават една в друга и така се  получавала хармонията в природата? Каква е целта на такова учение? Същата, каквато е и на сатана. Да бъдат излъгани човеците, че сатанинската тъмнина, лъжа, зло, омраза и  измама са светлина, истина, добро, щастие и любов. Само че Свещеното Писание е на  друго мнение: „Горко на ония, които злото наричат добро, и доброто – зло, тъмнината считат  за светлина, и светлината – за тъмнина, горчивото считат за сладко, и  сладкото – за горчиво! Горко на ония, които са мъдри в своите очи и разумни пред  сами себе си! Горко на ония, които са храбри вино да пият и са в сила да  приготвят силно питие, които за подаръци оправдават виновния и лишават  праведните от законното! Затова, както огън пояжда слама, и пламък изтребя  сено, тъй ще изгине коренът им, и цветът им ще се разнесе като прах; защото  те отхвърлиха закона на Господа Саваота и презряха словото на Светия  Израилев“ (Ис. 5:20-24).   Мнозина автори и тълкуватели на религиозните култове твърдят, че Ню Ейдж е религия на  масонството. Алиса Анн Бейли (1880-1949), която е била ръководена от демон, представящ  се като „учителят на мъдростта“, наричан от нея „Тибетецът“, пророкува че масонството е  предвестник на новата световна религия. Новата световна ера е времето на материализирането на сатанинските духове чрез  полтъргайси, екстрасенси, НЛО, „ясновидци“, извънземни и други сатанински слуги, чрез  които се стреми духовно да оскверни мнозинството от неевреите и да тласне цялото  човечество към истерия, лудост и постоянни психологически разстройства. Трябва да  признаем, че поради духовното невежество на народа ни, успехът им в България е голям.  Според медиите, всеки трети гражданин на страната ни е преживял или се намира в  психическо разстройство. Архимандрит Касиан пише в книгата си „Суеверията – безобидни и смъртоносни“, че  феминистките от култа „Викка“, в рамките на движението Ню Ейдж, с магически действия на вещици, с ярост се отнасят към мъжкия Бог в традиционните религии и имат буквално  алергия против християнството. „В учението на Ню Ейдж няма нищо ново. То идва от най-древни и тайни религии от  Вавилон, Египет, Индия, Персия, Гърция и т.н. Всички те са форми на пантеизъм, които  отдавна са осъдени от църквата. Тия религии са практикували магьосничество,  вълшебство, различни окултни практики като спиритизъм, бесовъпрошателство, внушение, хипноза, самовнушение и гадания чрез хиляди начини и окултни предмети, които днес са  сменили само имената си, но не и господаря си - дявола. Ню Ейдж е трансформация на  древните тайни религии, минали през вавилонската и еврейска кабала, през гностицизма и рицарите–тамплиери, през розенкройцерите до масоните и илюминатите, които създават  теософското общество и много култове, и се вливат в движението Ню Ейдж. Рожба на  масонството са марксизма-ленинизма, сталинизма, маоизма и други -изми, които създават  тайните американски и европейски политически общества, и заедно с международния  банков елит и Световния съвет на църквите представляват „каймака” на движението Ню  Ейдж“ (Гари Ка, „По пътя към глобалната окупация”, с.89).   В предаване по Нова телевизия гледах българин, масон 33-та степен, да рекламира най-  хуманните дела на ложата. Водещият го попита: „След като делата ви са толкова хуманни,  защо убивате хора?”. Масонът се учуди и каза: „Как защо? Защото ни пречат”.   Голяма част от богословите са на мнение, че в последните времена ще бъде създадена от  човеците и световна „християнска“ религия, в която ще се служи артистично, с театрално  майсторство, но без Божията благодат. Истинските християни ще бъдат гонени и затова ще им се наложи да минат в нелегалност. И както евреите живеят в сянката на антисемитизма и оцеляват, така и християните ще живеят, преследвани от антихристи и ще оцеляват,  защото Господ ще опази чедата Си, както винаги ги е опазвал. „Ние никому с нищо не туряме препънка, за да се не опорочи служението ни, но във  всичко се препоръчваме за служители Божии, с голямо постоянство, в скърби, в  нужди, в утеснение, при рани, в тъмници, в скитания, в трудове, в бдения, в пости,  с чистота, със знание, с дълготърпение, с благост, с Дух Светий, с нелицемерна  любов, със слово на истина, със сила Божия, чрез оръжията на правдата в дясна и  лява ръка, при чест и безчестие, при укори и похвали; смятат ни за измамници, но  ние сме истинни, за непознати, а сме добре познати; смятат ни за умиращи, а  ето, живи сме; наказват ни, ала не могат ни умъртви; огорчават ни, а ние винаги  сме радостни; бедни сме, а мнозина обогатяваме; нямаме нищо, а всичко  притежаваме“ (ІІ Кор. 6:3-10).  Един християнин сънувал, че в църквата проповядва самият сатана, като цитирал точно  думи от Евангелието. До него застанал един дявол и му казал: „Господарю, но ти цитираш  точно стихове от Христовото учение!“, а сатаната му отговорил: „Какво като ги цитирам,  нали няма никаква благодат“. Ереста Ню Ейдж е за глобална промяна, която включва световен мир и безопасност,  обединен световен парламент и единна световна религия. Истинските й цели са: 1. Намиране и провъзгласяване на новия световен „месия“ - Антихриста; 2. Създаване на световно правителство, ръководено от „месията“; 3. Нова религия „Ерата на Водолея“, която да унищожи християнството и всички други  религии; 4. Световна полиция;  5. Световна армия;  6. Световна инвестиционна банка; 7. Световна система за контрол на храните, витамините и лекарствата. Ню Ейдж има над 5 000 групи по света, и всяка от тях е задължена:  1. Открито да изповяда подкрепя на „Ерата на Водолея“, при която християнството щяло да изчезне. 2. Вяра в монизъм (всичко е едно), вяра в пантеизъм (всичко е бог), гностицизъм, карма,  прераждане, духовна еволюция, при която Библията ще стане излишна и приемане на  световно известни религиозни водачи, които уж били равни на Господ Иисус Христос; 3. Открито да защитава окултните практики, като ясновидство, астрология, медиум, магия, медитация, хипноза, гадания на кристали, пирамиди и др., и да ги прокламира по медиите; 4. Да употребява Ню Ейдж терминология като напр. „мъжко и женско начало – ян и ин“,  „себереализация“, „космическо съзнание“, „универсална енергия“, „чакри“, „кундалини“ и др. Разбира се, че не всеки, който употребява тяхната терминология е член на Ню Ейдж, но с  това те се стараят да променят начина на говорене и мислене на всяка личност, а оттам и на целия свят; 5. Да рекламира и разпространява богохулни книги и списания, с които да се компрометира християнството и да се оклевети живота на Спасителя. Такива са „Шифърът на Леонардо“,  „Шестото клеймо“, „Изгубеният символ“, „Краят на кръга“, „Евангелие от Юда“, „Евангелие  от Филип“ и други подобни, уж открити от тамплиерите под развалините на Иерусалимския  храм. Те много си приличат, защото са родени от едни и същи „родители“ - антихристите,  които не си дават сметка, че ще родят нов антисемитизъм и нов холокост със  сътворяването и разпространяването на тия гнусотии. В няколко предавания по медиите, водещите препоръчваха на вярващите християни и на  атеистите, да прочетат по-горе цитираните еретически гнусотии за „обща култура“.  Водещите рекламираха и „велики“ изследователи на източните култове и лъжливи религии за „духовното ни обогатяване“, и дори ни заплашваха че, ако не повярваме на техните  измислици, човечеството щяло да изчезне от планетата. Скъпи читателю, ти би ли нахранил децата, роднините и приятелите си с отровни гъби за  „обща култура“ и за „духовното им обогатяване“? От подобни реклами разбираме, че  емисарите на Ню Ейдж са се настанили и в българските медии.  Техни политически групи лобират в ООН и се представят като граждани на планетата,  борещи се за световен мир, но в действителност целта им е световно правителство и  световно господство. Писанието ни предупреждава, че сатана предлага на човеците  световно господство, но само при едно условие – поклонение на дявола. „Пак Го завежда дяволът на твърде висока планина и Му показва всички царства на  света и тяхната слава, и Му дума: всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се  поклониш“ (Мат. 4:8,9).   Затова не се учудвайте, че емисарите на Ню Ейдж рекламират Луцифер и се опитват да  доказват, че уж бил брат на Господ Иисус Христос. Когато дяволът каза на Спасителя, че  земните царства са дадени на него и той ги дава на когото си иска, Господ не му  противоречи, че това не е вярно (Лука 4:5-8). Трудно ли е да разберем на кого са се кланяли всички земни величия и на кого се кланят вождовете на Ню Ейдж? Свещеното Писание ги  предупреждава, че Господ ще ги изпревари и ще ги насмете. Когато създадат световно  правителство и „кога рекат: мир и безопасност, тогава внезапно ще ги постигне гибел, както родилни болки постигат трудна жена, и няма да избягнат“ (І Сол. 5:3). Една сестра ми се похвали, че дъщеря й, ученичка в 9-ти клас, си кореспондирала с един  младеж от Виена, който бил член на движението Ню Ейдж. Предупредих я да убеди дъщеря  си, която беше вярваща християнка и се стараеше да живее според Христовото учение, да  прекрати кореспонденцията. Майката искаше да ми докаже, че това движение помага на  хората, от различни раси и етноси по света, да стават приятели. Младежът изпращал на  дъщеря й различни подаръци. След известно време, сестрата ме срещна и сподели, че  наистина моите предупреждения са били основателни, защото дъщеря й получила от Виена  порнографска литература. В някои училища в щата Калифорния, САЩ, експериментално били въведени методите на  Ню Ейдж за възпитанието на децата. Малките били обучавани да вярват, че те имат  богоподобно съзнание, което трябвало да се усъвършенства, и това довело до широко  навлизане на медитация, йога, карате, кунг-фу и други бойни изкуства в класните стаи. В последно време много се говори за ново поколение деца с изключителни таланти - децата „индиго“. Тяхната цел е уж да се покаже на хората пътя към духовно равновесие и растеж.  Истинската цел е да се забрави Пътят, и Истината, и Животът. Въпреки, че много учени отхвърлят рекламата на окултистите за тези деца, навсякъде по  света се отварят сдружения, които да помагат и работят с децата индиго. Интересно е кой финансира тези сдружения? Самото им наименование произлиза от цвета на тяхната „аура“. Окултистите вярват, че  тялото на всеки човек било обкръжено от ореол и излъчване, което наричат аура. Тя по  правило се състояла от цветове на дъгата. При тези деца, в тяхната аура преобладавал  цветът на индигото, т.е. тъмносиния и лилав цвят. Заблудените хора вярват, че има пет различни поколения деца индиго и те са дошли на  този свят с определена цел, че това е особена нова раса, която е започнала да посещава  нашата планета и те представляват „придвижването на духовната еволюция на  човечеството.“ При настъпването на Милениума било се появило и петото поколение, при  което има изразена чувствителност, свитост и склонност към аутизъм. Те уж можели да си спомнят своите „предишни животи“ и да предвиждат бъдещето.  От гледна точка на академичната наука децата индиго не съществуват. В света има  множество нелепи хипотези за удивителните вродени способности на подобни хора, както и за техният произход. В конкретния случай, съществува мнение, че това са деца, родени  здрави, но от родители, болни от заразни смъртоносни болести като СПИН, хепатит С, или  деца, които са се появили на белия свят в резултат на изкуствено оплождане. Децата индиго имали спиритически способности и „бойна“ енергия, които според мен, ще  бъдат използвани от господарите им в тяхната цел да се въведе човечеството в нов  интегриран (глобален) свят. Някои учени са на мнение, че:   Този ентусиазъм, превъзнасящ феномена „индиго” е притеснителен. По този начин се  разделят децата на специална раса и такива от второ качество. Следващата крачка на  подобна гледна точка вече може да се предвиди. Една страна например ще обяви, че там  се раждат най-много деца индиго. Това значи, че те са висшата раса. Не е ли това форма  на фашизъм? В крайна сметка децата, които са вундеркинди в една-единствена област и не могат да се занимават с нищо друго, може би страдат от нарушения в работата на мозъка  или от психически заболявания. Това не е поява на нова раса, а резултат от огромната  информационна наситеност на живота, от променената екология, от генетично  модифицираната храна и други фактори, вкарващи детето в особено невробиологично  състояние. На такива деца, страдащи от синдрома на дефицит на внимание, с  хиперактивност, просто им е нужно повишено внимание, специално възпитание и лечение. Моето мнение е, че така наречените „деца индиго“, и подобни на тях, имат духовни  проблеми и трябва да бъдат кръщавани в името на Отца, и Сина, и Светия Дух, а после да  бъдат лекувани. Някои от тях са демонично натоварени и измъчвани от лукавия, поради  наследствена обремененост. В едно телевизионно интервю, писателят Радичков нарече  подобни деца „компютърни идиоти“. Те са нещастни деца. Те ще бъдат използвани от  антихристите като пушечно месо във войната им срещу Църквата и Израел. Те са  наследниците на японските „самураи“ и „камикадзе“, които през ХХ век не можаха да  наложат „Ерата на Водолея“ в Япония и в света. Днес техните последователи се взривяват  по пазарите, в автобусите и въобще там, където има по-голямо струпване на „гяури“ и  „безбожници“, били те, деца, жени или дори техни родители, роднини и приятели. Това не  са ли децата, за които Библията ни предупреждава: „и ще въстанат чеда против родители, и ще ги умъртвят“ (Марк. 13:12)?  Сестра Надежда Комарова, която беше стринка на космонавта Комаров, ми разказа, че  бащата на съветския космонавт е предал родителите и братята си на болшевиките, и те са ги издавили в морето. Нейният съпруг е успял да се спаси, като се е вмъкнал дълбоко в  голяма камара сено, а после е успял да емигрира в България. Бащата на Комаров не е ли  бил от „Шестата болшевишка раса“, която искаше да унищожи Ерата на рибите -  християнството и да наложи Ерата на водолея? Ако родителите на децата индиго и на други проблемни деца бяха учили вероучение,  вярваха в живия Бог и живееха според Божия стандарт, децата им щяха да се родят  нормални, здрави и щастливи. Шестата раса на Нострадамус, Хитлер, Дейвид Спенглър,  Албърт Пайк, Елена Блаватска, Николай Рьорих, Петър Дънов, Ванга и други антихристи е  чиста сатанинска лъжа. Лъжите на Ню Ейдж проникват във всички страни по света и във всички най-древни и  модерни религии. Децата в Китай редовно се занимават с източни бойни изкуства.  Убеждават ни, че източните бойни изкуства се изучават за самозащита, но дали е така?  Задачата на карате, джудо, самбо, кунг-фу е чрез много упражнения да се разкрият  скритите физически и душевни възможности в човека. В действителност става въпрос за  сериозна духовна обработка, при която се докосва и обработва душата и самата личност.  Учениците не знаят и не разбират значението на позите, думите и виковете, които  съпровождат отделните упражнения. Каква е крайната цел на обученият, в източни бойни  изкуства, човек? Целта е с голи ръце пръв да умъртви или осакати противника. Какво общо има това с Христовото учение – ако те ударят от едната страна, да обърнеш и другата? По целия свят, групи на Ню Ейдж се стараят да проникнат в училищата, чрез асоциации и  сдружения на психиатри и психоаналитици, използвайки различни форми за обучение и  възпитание, и твърдейки че уж могат да помогнат за ограничаване на агресията при децата. В действителност те я подпомагат, като предлагат на учители и ученици новата лъжлива  религия, маскирана като модерна психология. И в много български училища духовната  отрова на Ню Ейдж осквернява децата, а Министерството на образованието им помага.  Министърът Даниел Вълчев пък декларира, че докато той е министър на образованието и  науката, в българските училища няма да има вероучение. Горко му! Слава Богу, че вече не  е министър.  В учебника по литература за пети клас, учениците са задължени да изучават гръцката,  шведската, индийската, българската и други митологии. Между тях се споменава и за  библейска „митология“. Така антихристите се надяват българските деца да повярват, че  Библията и Християнството са само митология. Според авторките на учебника, на Коледа  се е родило новото слънце. Великден пък се възприемал „като важен календарен момент, в  който се осъществява прехода от зимата към пролетта и лятото, от смъртта към живота, от хаоса към новия космически порядък“. И вие ли, драги читателю, така възприемате  славните Християнски празници Рождество и Възкресение Христово? Вярвате ли, че това  са митове и легенди? Мой колега от завод „6-ти септември“, който по-късно стана полковник в Държавна  сигурност, Стоян Владимиров се опита да ме убеди, че християнството е митология и Иисус Христос е мит, подобен на Крали Марко. Попитах го: „А ти обичаш ли Го?“. Той на свой ред  попита: „Кого?“, отговорих: „Господ Иисус Христос“. Владимиров скочи с високо вдигнати  ръце и стиснати юмруци и се развика: „Мразя Го, мразя вашия Христос“. Казах: „Твоята  омраза доказва, че не е мит, а е жив.“ „Как?“ - попита Владимиров. Отговорих му: „Как може  да мразиш нещо, ако не съществува или е мит? Кой мрази Крали Марко или който и да е  митичен герой?“. Вярата в езическите суеверия и митологии няма нищо общо с Християнските добродетели,  които се култивират в децата чрез Божието слово, и са плод на Божия Свят Дух в живота на хората: „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие,  вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон“ (Гал. 5:22,23).  „защото плодът на Духа се състои във всяка доброта, правда и истина“ (Еф. 5:9).  Липсата на вероучение в българските училища е причина юношите да тръгват по  заблудителните пътища на греха. Ето какъв е резултатът: „България е на трето място в Източна Европа по брой аборти във възрастта от 15 до 19  години. Броят на абортите у нас надхвърля 37 000 годишно срещу 75 000 раждания  годишно, което означава, че 1/3 от бременностите завършват именно с аборт. Това е и една от причините за стерилитет, като у нас има около 250 000 двойки с този проблем“, заявява д-р Таня Андреева, председател на борда на директорите на болница „Шейново“.  Друга Ню Ейдж хитрост е, че учението на йогите е физкултура, която укрепва здравето и  удължава живота.  Сестрите Снежана и Ксения бяха увлечени по йога и редовно посещаваха школа по йога, с  ръководител г-н Евтимов. Те свидетелстват, че когато навлезнали в духовната част на  учението, ръководителят им предложил всеки да си избере за духовен водач някой велик  човек като Буда, Мохамед, Моисей, Наполеон, Хитлер, Ленин, Сталин и други и да го  призовава. Една от ученичките попитала, дали може да си избере Христос за водач. Той  отговорил, че може. По-късно се оказа, че всички до един, които си избрали и призовавали Христос, били изведени от школата по йогизъм и станали християни. Когато Снежана и  Ксения повярваха искрено в Господ Иисус Христос и се покаяха, те се отказаха от окултните практики и от учението на йогите. Майка им беше болна от паркинсон и напълно  парализирана. Ксения страдаше от артрит на раменните стави и целият й гръбнак беше в  шипове, а Снежана страдаше от главоболие, което не се повлияваше от никакво лечение. И  трите бяха изцелени в името на Господа Иисуса Христа. След известно време учителят им по йога ги посетил и им казал: „Вие бяхте най-добрите ми ученички, защо напуснахте школата?“, а те му отговорили: „Като повярвахме в Господа и се покаяхме, получихме изцеление и душевен мир“. Г-н Евтимов се замислил, помълчал и  казал, като на себе си: „Аз с толкова много упражнения не можах да намеря душевен мир.  Щом това сте намерили, то е много повече от учението на йогите“. Разбира се, че християнството е много повече от модерния спиритизъм, който се крие в  учението на йогите. Какво значи да си избереш за водач някой велик мъртвец и да го  призоваваш при изпълнението на физическо упражнение? Това е чиста проба спиритизъм. Родители, ако позволите на децата ви да изучават източни бойни изкуства, вие ще ги  предложите на дяволите и бесовете. Изпълването на такива ученици с изключително  голяма сила, не е в резултат на многото им упражнения, а поради обладаване от бесове.  Ние знаем от Писанието за един нещастник, който бил обладан от бесове и никой не можел  да го укроти. „А когато излезе на брега, срещна Го от града един човек, който от много години  имаше бесове и не обличаше дреха и в къща не живееше, а по гробищата.“ (Лука  8:27-33).   Ако имаш такава свръхестествена сила, че и вериги и окови да разкъсваш, бъди сигурен, че тая сила не е твоя. Скъпи читателю, не се лъжи! Не може да имаш душевен мир без Княза  на мира, Който казва: „Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се  не смущава сърцето ви, нито да се плаши“ (Иоан. 14:27).   „Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света скърби ще имате; но дерзайте: Аз  победих света“ (Иоан. 16:33).   Този мир е определен за ония, които са повярвали в Княза на мира. На ония, които не искат да повярват, каквито и упражнения, бойни изкуства, магии и окултни практики да използват, съдбата им вече е определена от Божието слово:   „А нечестивците са като развълнувано море, което не може да се уталожи, и  чиито води изхвърлят тиня и кал. Мир няма за нечестивците, казва Бог мой“ (Ис.  57:20,21).  Ню Ейдж движението навлиза и в медицината, където се провеждат курсове за  усъвършенстване и професионално израстване на лекари и медицински сестри, които да  прилагат хомеопатични средства и лекуване на болести с биоенергии, или с други думи  казано, чрез екстрасензорна корекция, внушение, йога, акупунктура и акупресура и други окултни практики. Горко на болните! Радиестезистите откриват диагнозите на болните и лекарствата за лечението им чрез  окултната практика „движение на махало”. Ето какво свидетелства един лекар  радиестезист: „Да продължим с един прост, лесен и забавен опит с махалото, опит който  винаги успяваше от много години, посочвайки го на мнозина лекари, които провериха  точността му. При все това, трябва да кажем, че още не сме намерили научно обяснение”  (Луи Тюрен, с.329).   Как можете да намерите научни обяснения, господа антихристи, като питате дявола с  махалото и багетите, каква е болестта, как да се лекува и какъв хранителен режим да има болния. Нима вярвате, че човекоубиецът сатана (Иоан. 8:44) ще се грижи за здравето на  тия, които мрази и убива? Християните трябва да избираме лечения на духа, душата и тялото ни, които не  застрашават нашите християнски ценности и не ни излагат на влиянията на силите на  бесовете. Някои психиатри поставят диагнозите на болните с помощта на махало, багети, кристали  или „духовен водач”, който се представя като велик лекар от „предишния си живот”, но в  действителност е предсказвателен, заблудителен дух. Сънувах, че Господ Иисус Христос ми каза: „Медицинските групи на дъновистите и  окултистите ще бъдат използвани в последното време от черния Карл!“ Попитах Го:  „Господи, кой е този черен Карл?“, Той ми отговори: „Дяволът“. Движението Ню Ейдж има магазини за „здравословна храна” и литература за хранителни  режими, но „информацията“ в тях е получена чрез окултни практики. Свидетел съм как акупунктурата увреди говора на сестра Фиданка Стефанова, а колегата  ми Георги Петков се парализира и почина. А кой може да ни гарантира, че „професионално  израсналите“ медицински кадри, на които е наредено да използват някои окултни практики, няма да използват и други езотерични методи като: медиум, ясновидство, гадание на  кристали, минерали, пирамиди, конуси, скъпоценни камъни, багети и други подобни  гнусотии, които са на почит в Ню Ейдж? Лъжеучителите на Ню Ейдж ли да слушаме или Господ , Който казва:   „Кога влезеш в земята, която Господ, Бог твой, ти дава, да се не учиш да вършиш  гнусотии, каквито са вършили тия народи; не бива да се намира у тебе (такъв),  който прекарва сина си или дъщеря си през огън, предсказвач, гадател, вражач,  магьосник, омайник, ни който извиква духове, ни вълшебник, нито който пита  мъртви; защото, всеки, който върши това, е гнусен пред Господа, и тъкмо поради  тия гнусотии Господ, Бог твой, ги изгонва отпреде ти. Бъди непорочен пред  Господа, твоя Бог“ (Вт. 18:9-13).  Напоследък хората, които се оплакват от демонични нападения и насилвания от дявола  стават все повече и повече. Когато разговарям с такива хора, почти винаги се оказва, че те са се отклонили от чистото и пълно Христово учение и волно или неволно са се заквасили с някоя ерес, или са участвали в окултни практики. Понякога освобождаването им става  много трудно, а които са похулили Светия Дух - невъзможно. Една вечер ме посетиха две жени, които се представиха за православни християнки.  Разбрах, че и двете са се занимавали с окултни практики и са търсили спасение за  депресираните си мъже при различни гадатели, врачки и гледачки. Те не си даваха сметка, че са станали причина и са виновни за демоничните депресии на мъжете си. Едната се  покая и разбра, че е търсила помощ на погрешни адреси, а другата предпочете да си  остане в тъмнината на суеверията. Чрез проекта „Синият лъч“ емисарите на Ню Ейдж подготвят световна атака срещу  Христовата църква с „Небесно шоу“, при което ще се опитат да имитират „Грабването“ на  църквата. Може би този проект е продължение на сатанинското религиозно-философско  общество „Синята звезда“ на съветските философи Соловьов и Бердяев, считани за най-  големите руски философи на ХХ век. Бердяев бил „екзистенциалист“, т.е. доказвал и  утвърждавал съществуването на сатаната. Учел, че доброто и злото се преливат едно в  друго. Твърдял, че „понякога е хубаво да вървиш по пътя на злото, тъй като то ще ви  доведе до висшето добро“ (Григорий Климов, „Княза на този свят”, с.88). Много християни по целия свят са повярвали на лъжата, че само готовите християни ще  бъдат грабнати преди Голямата скръб и идването на Антихриста. Тая лъжа се основава на  неправилното тълкуване на обещанието на Сина Човечески, че: „ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от  четирите вятъра, от единия до другия край на небесата... тогава двама ще  бъдат на нива: единия взимат, другия оставят; две жени мелещи на мелница:  едната взимат, а другата оставят“ (Мат. 24:31,40,41).   Проповядващите ереста, че Грабването ще стане преди Голямата скръб, умишлено  пропускат думите: „И веднага подир скръбта на ония дни...“ (Мат. 24:29), както и записаното в Евангелието от Марка: „Защото през ония дни ще има такава скръб, каквато досега не е имало от начало  на създанието, що е създал Бог, и няма да бъде. И ако Господ не съкратеше ония  дни, не би се спасил никой човек; но заради избраните, които Той избра, е  съкратил дните... Но в ония дни, след оная скръб, слънцето ще потъмнее, и  месечината не ще даде светлината си... И тогава ще изпрати Ангелите Си и ще  събере избраниците Си от четирите вятъра, от края на земята до края на  небето“ (Марк. 13:19,20,24,27).   И евангелист Лука също ни съобщава за това време на скръб:   „И ще бъдат поличби по слънцето и месечината и по звездите, а по земята тъга  у народите от недоумение и от морския шум и вълнение; тогава човеците ще  примират от страх и от очакване онова, което има да връхлети върху вселената,  понеже и силите небесни ще се разклатят, и тогава ще видят Сина Човечески да  иде на облаци, със сила и слава голяма“ (Лука 21:25-27).   Обърнете внимание на думата „тогава“ и ще разберете кога ще стане Грабването.  Предполага се, че масоните от Ню Ейдж ще се опитат да имитират „Грабването“ и  Апокалипсиса в едно Космическо шоу с тримерни изображения, оптически холограми и  звуци, лазерно прожектиране на множество холографски образи и сцени на измислено от  тях Второ пришествие. Холографските филми не са ново откритие. Бях ученик в  механотехникума (1953 г.), когато един от учителите ни разказа, че на площад Александър Невски германците са прожектирали холографски филм за живота в джунглите. Зрителите  така се захласнали, че когато един лъв от филма скочил срещу тях, всички панически се  разбягали. Плановете на Ню Ейдж за близкото и далечно бъдеще:  1. Премахване на националните валути и въвеждане трансфер по електронен път в  сферата на търговията, с помощта на т. нар. високо-технологични магистрали; 2. Нов закон за премахване наследствената собственост; 3. Унищожаване на всички общества, религии и братства, които са извън контрола на Новия ред;  4. Унищожаване на голяма част от човечеството; 5. Ликвидиране на християнството. Християнските символи ще бъдат поставени извън  закона. Християнските празници да се подменят с гей паради, с ню ейдж и рок фестивали из целия свят. Например в много държави се празнува празникът на вещиците, за който не  бяхме и чували преди години. И в България се правят опити Рождество Христово да се  замени с българската коледа и Възкресение Христово с българския великден; 6. Реорганизиране на християнските храмове в масонски, окултни капища. Светият Дух, чрез посланието на апостол Петър, ни дава яснота относно качествата на  еретиците. „Имало е и лъжепророци между народа, както и между вас ще има лъжеучители,  които ще вмъкнат пагубни ереси и, като се отричат от Господа, Който ги е  изкупил, ще навлекат върху си скорошна погибел. “ (ІІ Петр. 2:1,2,17-22).    Източник: "Големите заблуди" от Петър Велев Видео: фрагмент от филма "За ересите" - гледай
“Имало е и лъжепророци между народа, както и между вас ще има лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси и, като се отричат от Господа, Който ги е изкупил, ще навлекат върху си скорошна погибел. “   2 Петър 2:1.